ขอเข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management โดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

หัวข้องานสัมมนา

  • The future of Human Resources
  • HR ยุคใหม่ ต้องพร้อมปรับตัวอย่างไร
  • แนะนำ Human OS ระบบลงเวลาเข้าทำงานด้วย โทรศัพท์มือถือ

 

วิทยากร โดย

คุณ ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์

บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติการสำหรับงาน HR

 

สนใจเข้าร่วม คลิก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่

กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ / คุณอรรถพล โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , 209

 

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 / ห้องประชุมใหญ่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 

325374-P9IZQS-438_01-1

Map-to-tgma-Thai-new_01-1024x791