ขอเชิญทุกท่าน มาฝึกการอยู่กับกาย กับ ใจ ของตนเอง

ขอเชิญทุกท่าน มาฝึกการอยู่กับกาย กับ ใจ ของตนเอง
13 กกรกฎาคม 2560 นี้ ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพชรเกษม 54

รับจำนวน 60 ท่านเท่านั้น 

สมัครเลย Click 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbXfXQE7XamxNawog5tKpgzbDRJSp9lgqbi1fhnpqkj3i5eA/viewform

Slide1 Slide2 Slide3