ขอเชิญเข้าร่วม “หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ”

หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ

วันที่ 18-19 มกราคม 2562

ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ รีสอร์ท จ.นครปฐม

S__10149958

พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)
  • นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.)
  • ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด
  • คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
  • อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณสิทธิพร กล้าแข็ง 084-139-8674
  • คุณจุไรลักษณ์ เหมศิริ 087-010-0770