ขอเชิญเข้าร่วม CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0

CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0

โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

เวลาที่จัดกิจกรรม 16.00- 19.30 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี Click 

CUVIP Talk_2

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร 02-218-3920

Facebook : CUVIP Project

Line : cuvipchula

ศูนย์การศึกษาทั่วไป อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย