ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน HW Net Forum ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

งานใหญ่แห่งปี งานดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาด!!!!

เรียน องค์กรพี่เลี้ยง องค์กรปฏิบัติการ ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ และผู้ที่สนใจทั่วไป

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน HW Net Forum ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม B1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          ไฮไลท์ในงานเปิดเวทีชวนคิด “การพิชิตโรค NCD” โดย รศ.นพ.สมบัติ มุุ่งทวีพงษา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเลขาธิการ สมาพันธ์เครือข่าย NCD แห่งประเทศไทย และ “เทคนิคเตรียมตัวก่อนเกษียณ” โดย คุณพเยาว์ เกษจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.กุลธรเคอร์บี้

          พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นองค์กรสุขภาวะปีที่ 2 ทั้ง 10 ประเด็น พบปะกับองค์พี่เลี้ยง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทางสู่ความสำเร็จร่วมกัน

         พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน แจกกระเป๋าใส่IPAD ฟรี และมีการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดมวลไขมัน และตรวจวัดความดันฟรี

รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

สนใจแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่เบอร์

081-354-7330 , 086-374-2522

 

 

 

P1_โบว์ชัวร์ HW Net Forum 3_rev - Copy

P1_โบว์ชัวร์ HW Net Forum 3_rev.2_Page_2

P1_โบว์ชัวร์ HW Net Forum 3_rev.2_Page_4