ข้อมูลกิจกรรม

คลิปบอกรักพ่อและแม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย พร้อมเรียงความ เพื่อให้พนักงานได้สานสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพราะพนักงานบางท่านมาจากต่างจังหวัด ก็จะทำให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และพนักงานไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับครอบครัว รวมทั้งพนักงานส่วนมากไม่มีกิจกรรมทำร่วมกับครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานมีความสัมพันธ์กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น ให้พนักงานมีความสุขกับครอบครัว เพื่อที่จะมีความสุขในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
125
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่งขององค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานได้ทราบถึงกิจกรรมและบอกกฏกติกา ให้พนักงานทราบ กติกาการทำคริป VDO บอกรักพ่อแม่ ไม่กำจัดจำนวนเวลา แต่ต้องเป็นพนักงานกับคุณพ่อและคุณแม่เท่านั้น ให้พนักงานที่เข้าร่วมอัฟโหลดคลิป VDO ลง Facebook "Petragroup Album" ผู้ชนะนับจากยอดจำนวนคนที่กด Like
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. พนักงานรู้จักกันมากขึ้น 3. พนักงานมีความสุขกับครอบครัว 4. ส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียด โดยตัวชี้วัด ได้แก่ การที่พนักงานให้ความสนใจเข้ามาดูและกด Like กด share มากขึ้นทุกปี รวมทั้งพนักงานเข้ามาคอมเม้น แสดงความรู้สึกที่ดีกับครอบครัวผู้ส่งคลิป VDO และ Facebook ส่วนตัวของพนักงานโพสต์ รูปครอบครัวและกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ต้องมีเพื่อน ๆ พนักงานมาช่วยกัน กด Like เพื่อให้ได้ยอดสูงสุด

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
149 ม. 2 ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
097-135-7371
e-mail :
maadoaey@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายกฤษดา อินทร์เล็ก
ตำแหน่ง :
หัวหน้าพัฒนาบุคลากร
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
maadoaey@gmail.com
line ID :
maadoaey27
มือถือ :
097-135-7371