ข้อมูลกิจกรรม

ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เริ่มจากคณะกรรมการ Happy Workplace ได้รับโจทย์มาจากผู้บริหารว่า ต้องการกิจกรรมที่สามารถกระจายไปถึงทุกส่วนสาขา กิจกรรมที่ทำง่าย มีประโยชน์ และไม่ใช้งบประมาณมาก ดิฉันซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่กับ ม.ธรรมศาสตร์มาระยะหนึ่งแล้ว และได้มีโอกาสเข้าคอร์สทำยางยืดโดย ดร.เมธี พอจบกิจกรรมจึงเกิดไอเดียว่า นี่แหละที่ตอบโจทย์ผู้บริหารจึงเสนอเข้าที่ประชุม และผ่านการอนุมัติจากกรรมการทุกท่าน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการถักยางยืดออกกำลังกาย และส่งมอบบริการให้กับฃมรมผู้สูงอายุ รพ.ทหารเรือสมุทรสงปราการ ทุกคนสนุกสนาน และภูมิใจกับผลงานของตัวเองที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ตัวแทนแผนก,สาขา,ผู้บริหาร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานกิจกรรมของบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปทั้งทางอีเมล์, ติดประกาศ และกระตุ้นตัวต่อตัว โดยทีมงานร่วมมือกัน PR จากการเริ่มต้นที่ทุกคนมองว่าดูไร้สาระ แต่เมื่อวิทยากรมาถึงและแนะนำตัวพร้อมกับเปิดเผยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำคิดโดยคนไทย และจดสิทธิบัตรแล้ว ทุกคนก็ตั้งใจฟังมากขึ้น จนถึงขั้นตอนการทำ ทุกคนสนุกสนาน ช่วยกันและอยู่ร่วมกิจกรรมจนนาทีสุดท้าย หลักจากได้อุปกรณ์ยางยืดออกกำลังกายแล้ว วิทยากรได้พากันสาธิตท่าบริหารร่างกายที่ใช้คู่กับยาง ทุกครสนุกสนานและชื่นชอบว่าได้ประโยชน์มากกว่าที่ประเมินไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ทำให้พนักงานทุกระดับชั้นสนใจในกิจกรรมของทีมงานมากขึ้น ทุกคนเฝ้ารอว่ากิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไร และหลังจากตรวจสอบยางยือที่ร่วมกันทำ เราจะนำไปบริจาคเป็นจำนวน 60 ชิ้น (ตามที่ทางชมรมผู้สูงอายุขอไว้) นำภาพกิจกรรมมาติดบอร์ด พนักงานทุกคนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากนั้นพากันสอนขยายวงกว้างจนเกือบครบทุกคน เพ่อถักขึ้นมาเป็นของตัวเองไว้ใช้ออกกำลังกาย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความเชื่อมั่นในตัววิทยากร - ความแปลกใหม่ที่หลายๆ คน (มากกว่า 95%) ไม่เคยรู้จักกิจกรรมนี่้ - ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจระดับ 10 - การประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เรียนรู้กิจกรรมลักษณะนี้ให้บ่อยขึ้น กิจกรรมยางยืดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยต้นทุนต่ำ แต่กำลังใจสูง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
กลุ่มบริษัท การ์ดฟอร์ซ (บริษัทรักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ ประเทศไทย จำกัด)
ที่อยู่องค์กร :
อาคารเตียวฮงบางนา เลขที่ 1780 ถ.บางนาตราด กม.45 บางนา กรุงเทพญ 10260
โทรศัพท์ :
087467000
e-mail :
pakpitchaya.pithpokin@guardforce.co.th
website :
www.guardforce.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ภัคพิธชญ์ญา พิชญ์โภคิน
ตำแหน่ง :
HR&Admin
แผนก :
HR
ฝ่าย :
e-mail :
p.pithpokin@gmail.com
line ID :
sara511
มือถือ :
0815539896