ข้อมูลกิจกรรม

Happy New Year Gift to Staff

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ทางบริษัทเห็นว่าพนักงานต้องทำงานหนักมาทั้งปี จึงอยากมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กับพนักงานเนื่องในวันปีใหม่

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อขอบคุณพนักงานที่ทำงานหนักมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีลูกค้าจำนวนมาก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
230
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2555
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- MD จะเลือกของขวัญพิเศษให้พนักงานคนละ 1 ชิ้น - HR จะเป็นผู้เลือกช็อกโกแลตหรือขนมให้พนักงานคนละ 1 ชิ้น และเพื่อลูกค้าจำนวนหนึ่ง - ฝ่ายบัญชีจะทำการสั่งซื้อ - หลังจากของทั้งหมดมาครบแล้วก็ทำการแยกของขวัญ - TRN & HR รวมถึงเลขาแต่ละฝ่ายจะทำการเดินแจกของขวัญให้กับพนักงานตาม Section ที่พนักงานทำงานอยู่ โดยเดินแจกให้ถึงมือทุกคน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานค่อนข้างดีใจที่ทางบริษัทนำของมาให้ถึงมือพนักงาน และเริ่มมีการรอคอยเกิดขึ้นทุกปี รวมทั้งลุ้นว่าปีนี้ทาง MD จะมอบของขวัญอะไรให้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท แมเจสติค แกรนด์เด จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
12 สุขุมวิท 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ :
02-2622999 ต่อ 603
e-mail :
trainingmanager@majesticgrande.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ธาตรี นกเล็ก
ตำแหน่ง :
DHR
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
trainingmanager@majesticgrande.com
line ID :
nui1699
มือถือ :
081-778-8742