ข้อมูลกิจกรรม

สาดความสุขสนุกวันสงกรานต์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สานต่อประเพณี วัฒนธรรม และความสุขให้กับพนักงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อเน้นการสานต่อประเพณี วัฒนธรรม และรณรงค์ให้พนักงานเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ให้ความสนุขกับพนักงานก่อนวันหยุดยาว

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายแบบผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก จัดประกวดนางสงกรานต์ ชวนแต่งกายโดยของใช้ที่ reuse มีออกร้าน สอยดาว เพื่อนำเงินไปทำบุญช่วยเหลือ อื่นๆ มีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร สุดท้ายมีการเล่นน้ำโดยจัดถนนข้าวเปียกให้พนักงานได้ร่วมเล่นน้ำ สุดท้ายส่งพนักงานกลับบ้าน โดยรณรงค์เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานกลับบ้านในวันหยุดอย่างมีความสุขและปลอดภัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย พนักงานมีความสุข สนุกสนาน ได้เห็นพนักงานแต่งตัวด้วยผ้าไทย เสื้อลายดอก พนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน Happy Work Place และคณะทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เรื่องเวลาอาจจะไม่เหมาะสม และสถานที่ที่พนักงานเล่นน้ำ ควบคุมได้ยาก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
202 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-490760
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กาญจนา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
038-490760