ข้อมูลกิจกรรม

Fun Run กับวิ่งมินิมาราธอน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานขององค์กร โดยที่ ทางบริษัทเราได้มีนโยบายหลัก อยู่ทั้งสิ้น 3 ประการ คือ 1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 2.พัฒนาชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตร 3.เชื่อมโยงความสัมพันธ์และ พัฒนาศักยภาพ ของผู้คนในองค์กรหลังจากที่ทำการประเมินนโยบายหลักแล้วจึงเกิดเป็นกิจกรรมดังกล่าว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานหรือคนในองค์กรมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึง มีนํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเสริมสร้างพัฒนาจิตใจของคนในองค์กรด้วยการผ่อนคลายจากการออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั่วไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สาธารณะ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิ่งมินิมาราธอนโดยการวิ่งแบบ Fun Run นั้นเป็นการวิ่งโดยเน้นการออกกำลังกายเป็นหลัก สามารถวิ่งผสมกับเดินได้หาวิ่งไม่ไหวก็เดิน ระหว่างทางจะมีกิจกรรมตลอดทาง และมีน้ำรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ ให้ดื่มตลอด โดยจะเป็นการ ส่งทีมทั้งสิ้น 20 คน เป็นตัวแทนของบริษัท โดยกิจกรรมนี้ยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยการด้วยการบริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ เนื่องจากการวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่นั้นเป็นการบริจาคเงินอยู่แล้วซึ่ง การวิ่งก็เปรียบเสมือนการช่วยเหลือสังคม นั่นเอง เหมือนเป็นการทำกิจกรรมได้ความสนุกสนานได้สุขภาพที่ดีและการช่วยเหลือสังคมไปในตัวซึ่งถือเป็น หนึ่งในไม่กี่ กิจกรรมที่ให้คุณนะประโยชน์แบบครบถ้วนแบบนี้ต่อให้องค์กรและทีมงาน แถมยังใช้ระยะเวลาในการ จัดกิจกรรม อย่างสั้น และพนักงานจะได้เรียนรู้พูดคุย เกี่ยวกับองค์กรหรือคนอื่นอื่นในสังคมระหว่างทางเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพนักงานผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบตัวต่อองค์กรของเรามากๆในองค์กรของเรามีการทำงานที่หนักและพนักงานบางครั้งไม่ได้ผ่อนคลายรวมถึงต้องใช้พลังงานจากร่างกายที่แข็งแรงหากมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไปก็ทำให้ไม่สามารถทำงานได้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จนั้นทำการวัดด้วยอัตราการลา โดยสามารถวัดในรูปแบบของประจำปีด้วยกิจกรรมที่จริงๆแล้วเราจะต้องจัดทุก ๆ เดือนให้ครบปีและตรวจชี้วัดค่า BMI ของแต่ละคนว่าพนักงานแข็งแรงขึ้นหรือไม่ รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยการลาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่ามีอัตราลดลงหรือไม่และเปรียบเทียบเป็นในงบของค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้สามารถวัดความสำเร็จของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งหากพนักงานลา ป่วยหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าโครงการนี้ค่อนข้างประสบสำเร็จและ สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นโดยหากมีคนที่ชอบการวิ่งมาราธอนเป็นชีวิตจิตใจก็สามารถเพิ่มระยะทางได้แต่ไม่แนะนำให้เกิน 10 กิโลเมตร เนื่องจากจะเป็นการวิ่งเพื่อการอื่น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

โดยสำหรับปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จนั้นจะไม่ได้วัดเพียงแค่สุขภาพจิตใจของพนักงานแต่หากเรายังสามารถช่วยเหลือสังคมเนื่องจากการวิ่งมาราธอนนี้ได้กล่าวไปแล้วว่าจะทุก ๆ ครั้งจะเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือกองทุนต่างๆเสมอไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิโรคหัวใจหรือมูลนิธิสตรีหรือมูลนิธิอื่น ๆ ทำให้ปัจจัยความสำเร็จของเรานี้เกิดได้อย่างสมบูรณ์แบบและพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น มีดัชนีตัวชี้วัดค่า BMI ที่ดีขึ้นจากคนที่เคยอ้วนก็จะมีกล้ามเนื้อมากขึ้น อีกครั้งอยากได้กระชับสัมพันธ์รวมถึงเป็นการฝึกพัฒนาจิตใจในเรื่องของการทดสอบความอดทน ความแข็งการแข่งขันต่างๆซึ่งสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทำให้สามารถทานแรงกดดันจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานหรือ หัวหน้างานได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ อยากให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีก โดยอาจจะมีการแบ่งเป็นระยะทางที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นการวิ่งคู่วิ่งแบบบัดดี้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันในระหว่างทางได้ เนื่องจากว่าการวิ่ง ขนาด 5-10 กิโลเมตรขึ้นไปนี้ถือเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกล อาจประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากร่างกายได้ หากซ้อมหรือฝึกฝนไม่เพียงพอทำให้ต้องมีเพื่อนช่วยประคับประคองกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำงานมินิมาราธอนทุกครั้งและน้อยมากที่จะมีคนบาดเจ็บ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ด็อกเตอร์ เรย์ ช้อป
ที่อยู่องค์กร :
33 รามคำแหง 64 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ :
08-2888-6624
e-mail :
chonlarnatt@outlook.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
ตำแหน่ง :
-
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
chonlarnatt@outlook.com
line ID :
dongdooo
มือถือ :
08-2888-6624