ข้อมูลกิจกรรม

ถุงมือเก่าแลกของใช้ในครัว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากที่พบปัญหาถุงมือเก่าคนงาน ทิ้งอยู่ในไลน์ผลิต ไม่เก็บไปทิ้ง จึงออกแบบโครงการถุงมือเก่าที่ใช้ไม่ได้เป็นขยะ นำมาชั่งน้ำหนัก เพื่อแลกเป็นของใช้ในครัว เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อลดจำนวนขยะถุงมือเก่าในไลน์ผลิต - เพื่อให้คนงานได้มีแรงจูงใจในการนำถุงมือทิ้งขยะ - เพื่อช่วยเหลือคนงานเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
210
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
คนงานผลิต ช่าง และแม่บ้าน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
4
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2554
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ลานข้างลานจอดรถสำนักงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ทำแผน เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และงบประมาณ - ของบประมาณอนุมัติจากผู้บริหาร - จัดบุคคลรับผิดชอบโครงการ - จัดทำกิจกรรม ตั้งกฎ กติกาของที่สามารถแลกได้ - ให้คนงานเก็บถุงมือเก่าไว้ และนำมาแลกของใช้ได้ตามกำหนด - ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ขยะถุงมือเก่าในไลน์ผลิตลดลง จนกระทั่งไม่พบเลย - คนงานลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ในครัวเรือน - ผลลัพธ์กิจกรรม 5 ส.ในไลน์ผลิตดีขึ้นจากคะแนนที่กรรมการให้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และกรรมการ 5 ส./safety - การประชาสัมพันธ์ - การจัดแผนไม่ให้กระทบกับเวลางาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- จะต่อยอดทำเป็นตลาดนัด PSTC เพื่อให้พนักงานและคนงานสามารถทำของมาขายตามวันที่กำหนดและเปิดให้คนในชุมชนเข้ามาซื้อได้ - จัดโครงการธงฟ้า PSTC ขายของใช้ที่จำเป็นในราคาถูกกว่าท้องตลาด และส่วนต่างบริษัทจะ support ให้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท พีเอสที คอนกรีต จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
22/1 ม.5 ต.บ้านยาง อ. เสาไห้ จ.สระบุรี 18180
โทรศัพท์ :
036-301-361-2
e-mail :
pun_lee@hotmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวปัญชลี พิรุณละออง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pun_lee@hotmail.com
line ID :
punchalee-pstc
มือถือ :
089-241-7171