ข้อมูลกิจกรรม

Happy Body มีสุขภาพดี การออกกำลังกายวันละนิด พิชิตโรคภัย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากพนักงานในโรงงานทำงานอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทำให้รู้สึกอึดอัด/หงุดหงิด อ่อนเพลีย จนกระทั่งรู้สึกถึงความผิดปกติกับร่างกายของพนักงานจนเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากที่ใช้อวัยวะส่วนนั้นมากเกินไปและอยู่ในท่าเดิมนานเกินไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย - ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง - สามารถสร้างภูมิป้องกันโรคได้ - ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- แต่งตั้งคณะทำงานการออกกำลังกายพิชิตโรคภัย - เสนอโครงการ การออกกำลังกายพิชิตโรคภัยต่อผู้บริหาร - การจัดทำแผนส่งเสริมการออกกำลังกายพิชิตโรคภัย - การดำเนินการตามแผนการออกกำลังกายพิชิตโรคภัย - การจัดบอร์ดการออกกำลังกาย - การประเมินผลโครงการ การออกกำลังกายพิชิตโรคภัย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ลดน้ำหนักของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการลง 5% จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ - บรรเทาอาการเจ็บปวดของร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ เคลื่อยไหวร่างกายมากๆ เพื่อให้ข้อต่อส่วนต่างๆ ในร่างกายที่ติดขัดและเคลื่อนไหวลำบาก สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น - รู้สึกรูปร่าง สัดส่วนดีขึ้น ภูมิใจในรูปร่างตนเอง - ลดค่าใช้จ่ายในการหาหมอฟันให้น้อยลง สุขภาพร่างกายที่ดี สร้างรอยยิ้มที่สวยงามได้ - ปลดปล่อยพลังงานสะสมที่อยู่ในร่างกาย กระตุ้นร่างกายของคุณให้พบสิ่งใหม่ๆ - ลดปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจากความเครียด ต่อสู้กับน้ำหนักของร่างกายที่เพิ่มขึ้นจากความวิตกกังวัล - ลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้ 33 % สร้างภูมิคุ้มกันในแก่ร่างกายของตนเอง - บำรุงสายตา การรับประทานแครอท เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสายตา แต่การออกกำลังกายจะช่วยได้มากกว่า - ทำให่ร่างกายนอนหลับหลับสนิทมากขึ้น - ห่างไกลโรคเบาหวาน การเดินจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเหมาะสม - กำจัดไขมันส่วนเกินรอบเอว - ป้องกันการเกิดภาวะสมองตื้อ สร้างกล้ามเนื้อสมองของตนเอง - หัวใจปลอดภัย ลดอาการบวมอักเสบที่เป็นอันตราย - ยืดอายุของตัวเอง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และกระปรี้กระเปร่าขึ้นอีกหลายปี - ห่างไกลมะเร็งเต้านม เพิ่มภูมิต้านทานในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การรณรงค์ทำความเข้าใจเรื่องสุขภาพ - การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ - การให้เพื่อนให้กำลังใจเพื่อน ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน - ช่วยให้ระบบอวัยวะต่าง ๆ และกล้ามเนื้อ ภายในร่างการมีการเคลื่อนไหว แข็งแรง - ทำให้ทรวดทรงสง่างาม - ทำให้ร่างกายมีการพัฒนาการตามวัย - ทำให้จิตใจแจ่มใส - ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทำงานดีขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามืด - ช่วยผ่อนคลายความเครียด ไม่ซึมเศร้า ไม่วิตกกังวล สุขภาพจิตดีขึ้นและนอนหลับสบาย - ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ควบคุมน้ำหนักตัว

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

โครงการ Happy Workplace เป็นโครงการที่ดีที่จะกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ดี แวดล้อมไปด้วยความสุข อยากให้หน่วยงานราชการสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
299 ม.7 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
087-346-7952
e-mail :
songkram.d@gmail.com
website :
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสงคราม ด้นกันเดช
ตำแหน่ง :
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และ จป. วิชาชีพ อาวุโส
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
songkram.d@gmail.com
line ID :
มือถือ :
087-346-7952