ข้อมูลกิจกรรม

T26 งดเหล้าครบพรรษา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ทางองค์กรมีโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ทุกปี แต่ยังไม่มีกิจกรรมกระตุ้นให้คนที่เข้าร่วมโครงการมีอารมณ์ที่ดีขึ้น เพราะการงดเหล้าอาจทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดหรือแปรปรวนง่าย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายตอนเช้าร่วมกัน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
510
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
120
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ในบริษัท บริเวณ morning talk
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชาสัมพันธ์โครงการเต้น T26 ประกวดตอนเช้า - 2 สัปดาห์แรก ทีม HR นำเต้น - 8 สัปดาห์ต่อมาให้แต่ละแผนกนำเต้นหน้าเวที - 1 สัปดาห์ ประกาศผลทีมผู้นำเต้นที่สนุกสนาน พนักงานประทับใจ - 1 สัปดาห์เต้นโชว์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีความสุข มีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการเต้น T26 ด้วยความสนุกสนาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ต่อไปอีก

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (แม่พลอย)
ที่อยู่องค์กร :
99 ม.4 ซ.กระทุ่มล้ม 27 ถ.พุทธมณฑล ต.กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73220
โทรศัพท์ :
082-313-5193
e-mail :
saranjit-poo@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สราญจิต จิตระจินดา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
แผนก :
บุคคล-ธุรการ
ฝ่าย :
e-mail :
saranjit-poo@hotmail.com
line ID :
มือถือ :
082-313-5193