ข้อมูลกิจกรรม

แอโรบิค

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานมีปัญหาด้านสุขภาพ ดูจากผลตรวจสุขภาพประจำปี - พนักงานอ้วนขึ้น มีปัญหากับการใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท - พนักงานไม่กระฉับกระเฉง เสียบุคลิกภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้าง/ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้พนักงานมีการผ่อนคลาย ให้มีบุคลิกภาพที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ และผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2561
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามกีฬา (รอการปรับรุง)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- วางแผน เขียนโครงการ ระดมความคิด - ดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรม - สรุปและประเมินเพื่อตัดสินใจว่าควรทำต่อไปหรือไม่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น - ใส่เสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มได้ มีบุคลิกที่ดีขึ้น - สร้างความมั่นใจให้รูปร่างตัวเอง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีปัญหาก่อนและค่อยขยายผลไปในส่วนที่เหลือ การร่วมมือของพนักงานในการทำกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ทำการขยายผลไปยังทุกคนในบริษัท - วิเคราะห์จุดดี จุดด้อย นำมาปรับปรุง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/489 ม.4 ต.บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
038-454089-94
e-mail :
ga-gaw-b1@tgt.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ณัฐณิชา เรืองวุฒิ
ตำแหน่ง :
Staff
แผนก :
แรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
HR
e-mail :
ga-gaw-b1@tgt.co.th
line ID :
มือถือ :