ข้อมูลกิจกรรม

มอบของขวัญให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนเกิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน จึงมีของขวัญและการ์ดวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเอาใจใส่จากบริษัทที่มอบให้ - เพื่อให้พนักงานรู้สึกรัก ผูกพัน และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเพื่อองค์กรมากขึ้น - เพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจในงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
230
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
12
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับพนักงาน - จัดเตรียมของขวัญให้กับพนักงานทุกคน - มีการนิมนต์พระมาทำบุญฉันอาหารเพลที่บริษัท
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานดีใจในสิ่งที่บริษัททำให้ และตั้งใจทำงาน - ผลผลิตขององค์กรเพิ่มขึ้นเพราะพนักงานตั้งใจทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความอนุเคราะห์ของขวัญจากกรรมการผู้จัดการ - การทำการ์ดให้ถูกใจพนักงานเพื่อให้เกิดความดีใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- แต่ละปีจะสรรหาของขวัญและกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองในเดือนที่พิเศษ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
99/2 ม.6 ถ.พระประโทนบ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
034-109-333-118
e-mail :
jaruwan.t@generalbeverage.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
จารุวรรณ เต้นลือ, รุ่งรัตน์ ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง :
HR manager
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
jaruwan.t@generalbeverage.co.th
line ID :
มือถือ :
089-412-9893