ข้อมูลกิจกรรม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ก่อนวันหยุดยาว

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากนโยบายของบริษัทมีเจตจำนงในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งในและนอกบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุอันดับ 1 ของประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญเพื่อจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ และใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานได้คำนึงความปลอดภัยในการขับขี่ - เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกฎหมายการจราจร การตรวจสอบสภาพรถ - เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมดขององค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริเวณลานออกกำลังกาย ช่วงเช้า
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประสานงานกับสถานีตำรวจท้องถิ่น และวิทยากร เพื่อมาอบรมเผยแพร่ความรู้ เช่น กฎหมายการจราจรปัจจุบัน ข่าวสารอุบัติเหตุทางจราจร จุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน - ทางหน่วยงานความปลอดภัยเปิดคลิปอุทาหรณ์ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อสร้างความตระหนัก รณรงค์เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และแจกแบบฟอร์มตรวจเช็คสภาพยานพาหนะด้วยตนเองให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนเดินทางช่วงวันหยุดยาว - ติดต่อสถาบันอาชีวะศึกษา เพื่อจัดบูธกิจกรรมในการตรวจสภาพรถ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับรถของพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ไม่มีพนักงานคนใดเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว และสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ - ติดตามผลในรอบปีจากการเดินทางของพนักงานที่เดินทางมาสถานที่ทำงานและกลับจากที่ทำงานไปบ้าน - พนักงานทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน - เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจหลังจบกิจกรรมเกิน 90%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม - พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
789/2 ม. 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ :
086-350-2734
e-mail :
boonlit@sumishometal.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
บุญฤทธิ์ กีสุริยา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แผนก :
safety
ฝ่าย :
factory
e-mail :
boonlit@sumishometal.co.th
line ID :
boonlit123
มือถือ :
086-350-2734