คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการองค์กรแห่งความสุข

ชื่อหนังสือ    คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการองค์กรแห่งความสุข

คำอธิบายหนังสือ 

            คู่มือการใช้งาน “ระบบบริหารจัดการโครงการองค์กรแห่งความสุข” เล่มนี้ เป็นคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานระบบสำหรับบุคคลทั่วไป สมาชิกเว็บไซต์ และผู้จัดการโครงการ(PM) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 2 บท ดังนี้
          บทที่ 1 รู้จักระบบบริหารจัดการโครงการ บทนี้เป็นการแนะนำ“ระบบบริหารจัดการโครงการองค์กรแห่งความสุข” และแนะนำสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งาน
           บทที่ 2 การเริ่มต้นใช้งานระบบ บทนี้แนะนำขั้นตอนการใช้งานของระบบอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ การเพิ่มข้อมูลต่างๆ ในระบบการแก้ไขข้อมูล และการสร้างรายงานผ่านระบบ

 

Dowload Database manual

 

levitra