เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิก ครอบครัว Happy Workplace

 

เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิก ครอบครัว Happy Workplace

       ศูนย์ Happy workplace Center สสส. ได้เปิดให้ บุคคลหรือองค์กรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัว happy workplace   สามารถลงทะเบียน สมัครสมาชิก เพื่อร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา  โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ โดยเข้าไปที่ www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com แล้วเลือกหัวข้อ "สมัครสมาชิก"  (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในเบื้องต้น
     1.แจ้งข่าวสาร  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ happy workplace แจ้งไปยังอีเมล์ของท่าน
    2.แจ้งสื่่อความรู้ อัพเดตใหม่
    3.สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ happy workplace
    4.สิทธิ การดาวโหลดสื่อความรู้ และการติดต่อขอยืมสื่อประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ
 สามารเข้าสมัครได้ที่   ตามภาพตัวอย่าง

12