ขอเชิญร่วมงานมหกรรม Happy Workplace Expo 2018” SHARE SHOW CHILL

ประสัมพันธ์ SHARE SHOW CHILL

ขอเชิญร่วมเป็นต้นแบบองค์กรสร้างสุขไปกับเราในงานมหกรรม “Happy Workplace Expo 2018” SHARE SHOW CHILL” พบกับความสนุก ที่จะมาสร้างไอเดียแห่งความสุขในชีวิตคุณ (สุขในงาน สุขนอกงาน) จากองค์กรต้นแบบ และภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (สสส.) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงานดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ คลิก  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) โทร 02-681-2559 E-mail hwp@share-apparel.org , nirun@share-apparel.org , angkana@share-apparel.org  

Continue reading


ขอเชิญเข้าร่วม CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0

CUVIP Talk_2

CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0 โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลาที่จัดกิจกรรม 16.00- 19.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี Click  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02-218-3920 Facebook : CUVIP Project Line : cuvipchula ศูนย์การศึกษาทั่วไป อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading


ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมเยี่ยมชมต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

PR visit site_Page_1

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ” ภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ SHARE Happy Workplace Community” โดยไปเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบในด้าน Happy Workplace ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นภาพชัดเจนด้าน Healthy & Happy Workplace

Continue reading


ขอเข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management

325374-P9IZQS-438_01-1

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management โดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย หัวข้องานสัมมนา The future of Human Resources HR ยุคใหม่ ต้องพร้อมปรับตัวอย่างไร แนะนำ Human OS ระบบลงเวลาเข้าทำงานด้วย โทรศัพท์มือถือ   วิทยากร โดย คุณ ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์ บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติการสำหรับงาน HR   สนใจเข้าร่วม คลิก   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ / คุณอรรถพล โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , 209   […]

Continue reading


ห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑ การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน

งานวัด

  โครงการวัดบันดาลใจ ขอเชิญชวน นักออกแบบวัดบันดาลใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑  “การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน” – เข้าใจพื้นฐานของน้ำ คุณค่าทางร่างกายและจิตวิญญาน – วิธีการหาปริมาณความต้องการ/ แหล่งน้ำใช้ที่มี เพื่อให้ออกแบบและบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม – หากน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำอย่างไร?   วิทยากรโดย รศ.มนตรี ค้ำชู   ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สนใจติดต่อ คุณรับขวัญ โทรศัพท์ ๐๙๕ -๘๗๐-๘๘๖๖ อีเมล: watbundanjai@gmail.com   ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ www.facebook.com/watbundanjai    

Continue reading


ขอเชิญร่วมเวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

กำหนดการเปิดบ้าน ปรับปรุง 23 08 18

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue reading


ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมนำสุข ยุคดิจิตอล”

งานพี่อ้อย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมนำสุข ยุคดิจิตอล” ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมสร้างคนและองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ร่วมช้อป “กิจกรรมสร้างสุข” จากองค์กรต้นแบบ Happy Workplace และรับของที่ระลึกกลับบ้าน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ คุณอ้อย 081-682-5036 คุณใหม่ 089-910-9009 อีเมล tpa.hwp@gmail.com Free งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

Continue reading


การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กิจกรรม “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 “Jump Up 2B World Class Happy Workplace”

EF558CA7-B95A-46C1-B01C-9ED0B176D7F8

การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กิจกรรม “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสุขภาวะ” ครั้งที่ 2 “Jump Up 2B World Class Happy Workplace” วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ     กำหนดการ Session 01 08.30-09.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 09.00-09.15 น.      กิจกรรมสร้างสุข 09.15-09.20 น.       Success Shoe Case 09.20-10.30 น.      Inspiration […]

Continue reading


กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์สุขภาวะ

pr-15-12-60-1-banner-1355x1020

ทำไมใครๆ ก็อยากทำ Happy Workplace มาร่วมไขข้อสงสัยในทุกประเด็นที่คุณสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างผลิตภาพและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเห็นผลและยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ “จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์สุขภาวะ” ในหัวข้อ Happy Workplace ช่วยเพิ่ม Productivity ขององค์กรและ เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวได้อย่างไร แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ “ทำไมองค์กรชั้นนำทั่วโลก ต้องกันมาทำเรื่อง Happy Workplace อย่างจริงจัง?” โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวอย่างความสำเร็จ “จะสร้างแรงจูงใจอย่างไร ให้ทำ Happy Workplace จนเป็นงานประจำ” โดย ตัวแทนจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี) แบ่งปันประสบการณ์ “ทำอย่างไร ? จะได้ในพนักงานให้เข้าร่วม Happy Workplace” โดย คุณนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) […]

Continue reading


สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข Good Practice of Happy Workplace Creator

Good practice  91

สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข Good Practice of Happy Workplace Creator   รูปแบบของการจัดกิจกรรม           กิจกรรม “สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของนักสร้างสุข บนพื้นฐานของความเชื่อว่า “องค์กรแห่งความสุขช่วยพัฒนาบุคลากร และช่วยให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น” การสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงต้องออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร และทำให้พนักงานมีความสุข มีความเชื่อมั่นและเคารพตนเอง           นักสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพราะนักสร้างสุขต้องมีความรอบรู้ในบริบทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบูรณาการเครื่องมือสร้างสุขต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร วิธีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งประสบการณ์การสร้างองค์กรแห่งความสุขของท่านหรือทีมงาน ในรูปแบบเรื่องเล่าความยาว 4 – 6 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ที่ happy8workplace@gmail.com โดยทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาจะได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.happy8workplace.com และ facebook : Thail Happy Workplace เรื่องที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะได้ร่วมนำเสนอบทเวที Happy Workplace Forum ในวันพุธที่ […]

Continue reading