Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ Work – Life Balance

พี่เตย

Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ Work – Life Balance ภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ SHARE HAPPY WORKPLACE COMMUNITY” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด พบกับองค์กรต้นแบบด้าน HAPPY WORKPLACE ที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จและมีผลงานโดดเด่น คือ Work – Life Balance งานมีคุณค่า ทีมมีพลัง ลูกหลานพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้   สนใจสมัครเข้าร่วม  หรือ click *** สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์แล้ว ไม่มาเข้าร่วม มูลนิธิฯ ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 1,000 บาทต่อท่าน *** หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมเดินทางไปเองที่บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด […]

Continue reading


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม”

ศูนย์คุณธรรม

เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรหรือผู้แทนองค์กรที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังเครือข่ายองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม” วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอโณมา (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิร์ล) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ……..เข้าร่วมงานได้ฟรี……. ท่านที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิก สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรวิวรรณ (โย) 095 750 0120 หรือ คุณสิทธิพร(พร) 084 1398674

Continue reading


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Upgrade สุของค์กรสู่ยุค 2030

Slide1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Forum เรื่อง คน การพัฒนาคน กระบวนการคิด”(ครั้งที่1&2) และ กิจกรรม “กระจายความสุขสู่สังคม” ตอนที่ 5 จัดโดย โครงการผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ ต่อเนื่องและยั่งยืน ในงานวันที่ 25 – 26 ม.ค. 62 ณ ลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ต จ.เพชรบุรี (มีที่พักและรถบัส รับ-ส่งฟรี) สนใจสมัคร คลิก สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! รับสมัครแล้ววันนี้ – 22 ม.ค. 2562 รับจำนวนจำกัด 70 ที่ สงวนสิทธิ์ให้องค์กรละ 4 ท่าน (ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 2 ท่าน และ พนักงาน 2 ท่าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-681-2559 คุณนิรัญ #206 , คุณศมานนทิ์ #207 , […]

Continue reading


ขอเชิญเข้าร่วม “หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ”

S__10149958

หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ วันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ รีสอร์ท จ.นครปฐม พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิพร กล้าแข็ง 084-139-8674 คุณจุไรลักษณ์ เหมศิริ 087-010-0770

Continue reading


CEO Forum “HOW TO MAKE YOUR WORKPLACE HEALTHY?”

S__14524541

CEO Forum ” HOW TO MAKE YOUR WORKPLACE HEALTHY?” ภายใต้กิจกรรม “กระตุ้นแนวคิดแกนนำองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาแนวคิดในการสร้างคนแลพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่เรียกว่า เก่งคน เก่งงาน มีความสุข ที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร และประเทศ ในยุค 2030 สนใจสมัคร คลิก สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ CEO & TOP MANAG EMENT ของแต่ละองค์กร หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคมนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-681-2559 คุณนิรัญ # 206 , คุณอังคณา # […]

Continue reading


Run For Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9

poster2

Run For Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9  เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการมีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เริ่มสมัคร 19 พฤศจิกายน 2561 – 5 มกราคม 2562 หรือ เมื่อนักวิ่งสมัครเต็มจำนวน กำหนดการ 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ) 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 […]

Continue reading