องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

578

องค์กร
ภาคกลาง

7472

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1858

องค์กร
ภาคตะวันตก

153

องค์กร
ภาคตะวันออก

2105

องค์กร
ภาคใต้

539

องค์กร