องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

937

องค์กร
ภาคกลาง

8091

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1870

องค์กร
ภาคตะวันตก

191

องค์กร
ภาคตะวันออก

2208

องค์กร
ภาคใต้

568

องค์กร