องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

487

องค์กร
ภาคกลาง

6983

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1853

องค์กร
ภาคตะวันตก

126

องค์กร
ภาคตะวันออก

2041

องค์กร
ภาคใต้

534

องค์กร