องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

488

องค์กร
ภาคกลาง

6994

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1853

องค์กร
ภาคตะวันตก

126

องค์กร
ภาคตะวันออก

2043

องค์กร
ภาคใต้

534

องค์กร