องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

695

องค์กร
ภาคกลาง

7995

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1870

องค์กร
ภาคตะวันตก

188

องค์กร
ภาคตะวันออก

2204

องค์กร
ภาคใต้

568

องค์กร