องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

488

องค์กร
ภาคกลาง

7254

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1856

องค์กร
ภาคตะวันตก

132

องค์กร
ภาคตะวันออก

2060

องค์กร
ภาคใต้

538

องค์กร