องค์กรเครือข่าย

ภาคเหนือ

488

องค์กร
ภาคกลาง

7115

องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1855

องค์กร
ภาคตะวันตก

127

องค์กร
ภาคตะวันออก

2051

องค์กร
ภาคใต้

538

องค์กร