ขอเชิญเข้าร่วม “หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ”

S__10149958

หลักสูตรการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ วันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ รีสอร์ท จ.นครปฐม พบกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธกุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิพร กล้าแข็ง 084-139-8674 คุณจุไรลักษณ์ เหมศิริ 087-010-0770

Continue reading


CEO Forum “HOW TO MAKE YOUR WORKPLACE HEALTHY?”

S__14524541

CEO Forum ” HOW TO MAKE YOUR WORKPLACE HEALTHY?” ภายใต้กิจกรรม “กระตุ้นแนวคิดแกนนำองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอนันตรา ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาแนวคิดในการสร้างคนแลพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่เรียกว่า เก่งคน เก่งงาน มีความสุข ที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กร และประเทศ ในยุค 2030 สนใจสมัคร คลิก สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ CEO & TOP MANAG EMENT ของแต่ละองค์กร หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคมนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-681-2559 คุณนิรัญ # 206 , คุณอังคณา # […]

Continue reading


Run For Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9

poster2

Run For Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 9  เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการมีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เริ่มสมัคร 19 พฤศจิกายน 2561 – 5 มกราคม 2562 หรือ เมื่อนักวิ่งสมัครเต็มจำนวน กำหนดการ 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ) 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 […]

Continue reading


ขอเชิญร่วมงานมหกรรม Happy Workplace Expo 2018” SHARE SHOW CHILL

ประสัมพันธ์ SHARE SHOW CHILL

ขอเชิญร่วมเป็นต้นแบบองค์กรสร้างสุขไปกับเราในงานมหกรรม “Happy Workplace Expo 2018” SHARE SHOW CHILL” พบกับความสนุก ที่จะมาสร้างไอเดียแห่งความสุขในชีวิตคุณ (สุขในงาน สุขนอกงาน) จากองค์กรต้นแบบ และภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (สสส.) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงานดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ คลิก  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) โทร 02-681-2559 E-mail hwp@share-apparel.org , nirun@share-apparel.org , angkana@share-apparel.org  

Continue reading


ขอเชิญเข้าร่วม CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0

CUVIP Talk_2

CU VIP Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง The Future Workforce for Thailand 4.0 โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่จัดกิจกรรม วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลาที่จัดกิจกรรม 16.00- 19.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี Click  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 02-218-3920 Facebook : CUVIP Project Line : cuvipchula ศูนย์การศึกษาทั่วไป อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading


ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมเยี่ยมชมต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

PR visit site_Page_1

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วม Site Visit “ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ” ภายใต้กิจกรรม “สานสัมพันธ์ SHARE Happy Workplace Community” โดยไปเยี่ยมชมองค์กรต้นแบบในด้าน Happy Workplace ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นภาพชัดเจนด้าน Healthy & Happy Workplace

Continue reading


ขอเข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management

325374-P9IZQS-438_01-1

ขอเชิญ HR ยุค 4.0 เข้าร่วมงานสัมมนา Business Innovation & Smart Technology for HR Management โดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย หัวข้องานสัมมนา The future of Human Resources HR ยุคใหม่ ต้องพร้อมปรับตัวอย่างไร แนะนำ Human OS ระบบลงเวลาเข้าทำงานด้วย โทรศัพท์มือถือ   วิทยากร โดย คุณ ธีรพงษ์ ตัณฑศิลป์ บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติการสำหรับงาน HR   สนใจเข้าร่วม คลิก   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมธุรกิจ / คุณอรรถพล โทร 02-681-2222 ต่อ 206 , 207 , 209   […]

Continue reading


ห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑ การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน

งานวัด

  โครงการวัดบันดาลใจ ขอเชิญชวน นักออกแบบวัดบันดาลใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑  “การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน” – เข้าใจพื้นฐานของน้ำ คุณค่าทางร่างกายและจิตวิญญาน – วิธีการหาปริมาณความต้องการ/ แหล่งน้ำใช้ที่มี เพื่อให้ออกแบบและบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม – หากน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำอย่างไร?   วิทยากรโดย รศ.มนตรี ค้ำชู   ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สนใจติดต่อ คุณรับขวัญ โทรศัพท์ ๐๙๕ -๘๗๐-๘๘๖๖ อีเมล: watbundanjai@gmail.com   ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่ www.facebook.com/watbundanjai    

Continue reading


ขอเชิญร่วมเวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน

กำหนดการเปิดบ้าน ปรับปรุง 23 08 18

เวทีเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหัวใจอาสา ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue reading


ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมนำสุข ยุคดิจิตอล”

งานพี่อ้อย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมนำสุข ยุคดิจิตอล” ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมสร้างคนและองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ร่วมช้อป “กิจกรรมสร้างสุข” จากองค์กรต้นแบบ Happy Workplace และรับของที่ระลึกกลับบ้าน ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ คุณอ้อย 081-682-5036 คุณใหม่ 089-910-9009 อีเมล tpa.hwp@gmail.com Free งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

Continue reading