The Blogs

โปสเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ โปสเตอร์
รายละเอียด

กล่าวถึงโภชนปัญญา ซึ่งสร้างแนวคิดให้พระสงฆ์ว่า แม้ท่านเลือกไม่ได้ ก็ยังพินิจฉันได้ ฝ่ายพระสงฆ์
นั้น ได้รับบิณฑบาตหลายรายการอาหาร ท่านพินิจโภชนาหารเหล่านั้น และฉันในสงิ่ ที่บำรุงพลานามัย

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-21 10:29:37
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด