แนวทางการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ก้าวไปสู่ Happy Workplace (ฉบับภาษาไทย)

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวทางการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ก้าวไปสู่ Happy Workplace (ฉบับภาษาไทย)
รายละเอียด

แผ่นพับแนวทางการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ก้าวไปสู่ Happy Workplace ที่อธิบายตาม โมเดล

แต่ละขั้นตอน พร้อมรูปภาพประกอบที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผู้แต่ง ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และคณะ
บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2557
วันที่เพิ่ม 2014-09-05 10:42:57
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด
    จำนวนการดาวโหลด 20

    รายละเอียด