The Blogs

ปานะ สุขภาพ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ปานะ สุขภาพ
รายละเอียด
    สำ
หรับฆราวาสที่ปรุงน้ำปานะถวายให้พระสงฆ์ วันนี้เราก็มีสื่อชิ้นใหม่ที่ให้คำแนะนำและสูตรปานะหวานน้อยเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์มาแนะนำให้นะครับ กับ 6 สูตรปานะสุขภาพหวานน้อย ซึ่งนอกจาก 6 สูตรดังกล่าวแล้ว ฆราวาสสามารถนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้กับน้ำปานะอื่นๆได้ด้วยนะครับ

     สำหรับท่านใดที่มีความสนใจในการขอรับไฟล์ต้นฉบับในการนำไปผลิตหรือเผยแพร่ต่อ เพื่อคุณภาพความคมชัดที่สูงขึ้นสามารถติดต่อ รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ได้ที่ email: jongjit.a@chula.ac.th เพื่อขอรับไฟล์ต้นฉบับได้เลยครับ
 

 

ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ จงจิตร อังคทะวานิช
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-11-20 14:52:32
ประเภท
  • Happy Workplace
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด