The Blogs

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
รายละเอียด

ในฉบับนี้เราได้ขนส่งรอยยิ่มผ่านเนื้อหาสาระ ความรู้และความบันเทิงมากมายมายังท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาโลจิสติกส์แห่งชาติ สัมผัสกับตัวอย่างองค์กรแห่งความสุข และร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆในการยกระดับความสุขด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระตุกรอยยิ้ม ปิดท้ายด้วยทริปท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-11-26 15:03:59
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด