โรงพักสร้างสุข Happy8Workplace

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ โรงพักสร้างสุข Happy8Workplace
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านทราบถึงแนวทางปฏบิตั เกี่วกับการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวภายใต้โครงการโรงพักสร้างสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-24 12:06:07
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด