ยะม๋วนก๋าน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ยะม๋วนก๋าน
รายละเอียด

     “ยะก๋านม่วน” หรือ “ทำงานมีความสุขใจ” เป็นคำที่หลายคนมีความสุขที่ได้ยิน และต้องการมีความ
รู้สึกนี้ หนังสือ “ยะก๋านม่วน” เล่มนี้ จึงนำเสนอลักษณะของความสุขและวิธีการสร้างความสุขในการ
ทำงาน โดยรวบรวมกรณีศึกษาการทำงานอย่างมีความสุขขององค์กรต้นแบบในจังหวัดน่าน เชียงราย
แพร่ เชียงใหม่ และพะเยา

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 09:59:34
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด