ปันสุข1

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ปันสุข1
รายละเอียด

      หนังสือ “ปันสุข เล่ม 1” นี้ เป็นเรื่องเล่าของคนที่มีความสุขในการทำงาน มาเล่าประสบการณ์ของการทำานในองค์กรแห่งความสุข
หรือมาเล่าวิธีการที่ทำให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน ซึ่งเรื่องเล่านี้คัดมาจากเรืองเล่าของ “โครงการคนปันสุข” ของศูนย์องค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace Center) ซึ่งในปี 2555 มีพนักงานจากองค์กรต่างๆส่งเรื่องเล่าของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 400 เรื่อง

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 นพพร ทิแก้วศรี 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:28:48
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด