ปันสุข2

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ปันสุข2
รายละเอียด

      หนังสือ “ปันสุข เล่ม 2” นี้ เป็นเรื่องเล่าของคนที่มีความสุขในการทำงาน มาเล่าประสบการณ์ของการทำงานในองค์กรแห่งความสุข
หรือมาเล่าวิธีการที่ทำให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน ซึ่งเรื่องเล่านี้คัดมาจากเรืองเล่าของ “โครงการคนปันสุข” ของศูนย์องค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace Center) ซึ่งในปี 2555 มีพนักงานจากองค์กรต่างๆส่งเรื่องเล่าของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 400 เรื่อง
      สำหรับพนักงานที่ทำหน้าที่สร้างองค์กรแห่งความสุข การอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้ทราบว่า องค์กรควรทำอย่างไรเพื่อให้พนักงาน
ประทับใจและมีความสุขในการทำงาน? ขณะที่พนักงานจะได้ทราบว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีความสุขในการทำงาน?

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 นพพร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:29:19
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด