มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ New

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ New
รายละเอียด

       หนังสือ “มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ” เล่มนี้ นำเสนอแนวคิดเรื่ององค์กรสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก แนวความคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุขของประเทศไทย แนวความคิดเรื่องความสุขแปดประการ และแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข

        หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับองค์กร และผู้สนใจที่ต้องการศึกษากรอบแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ซึ่งศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานในองค์กรต่างๆ จะทำงานอย่างมีความสุข และองค์กรในประเทศไทยจะเป็นองค์กรแห่งความสุข

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:30:40
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด