มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ เล่มเขียว

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ เล่มเขียว
รายละเอียด

มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ ในรูปเล่มประกอบด้วย “หลักการ“ “แนวคิด“ และ “ตัวอย่างจาก 8 องค์กร
ที่มุ่งหวังในการสร้างความสุขในคนทำงานเหมือนกัน แต่มีวิถีการสร้างความสุขที่แตกต่างกัน“

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:32:14
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด