Happy workplace By HEHA

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ Happy workplace By HEHA
รายละเอียด

       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานเล่มแรกของคณะทำงานในโครงการ ซึ่งเป็นผลการศึกษาค้นค้วา วิเคราะ สังเคราะห์ และเริ่มใช้โมเดลในสการพัฒนาความสุขพร้อมผลิตภาพในองค์กร พร้อมทั้งเป็นเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่า เครื่องมือในการสร้างสุขในองค์กรที่เครือข่ายนักวิจัย สสส.พัฒนาขึ้น สามารถใในเชิงบูรณาการร่วมกันได้อย่างดี

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:35:29
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด