หลากความคิดชีวิตคนทำงาน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ หลากความคิดชีวิตคนทำงาน
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแนวคิด และปรัชญาการใช้ชีวิตในการทำงาน

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ - - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-06-17 15:25:51
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด