จากวันวานถึงวันนี้ วิถีสู่ “ความสุข” ของ ซีพี ออลล์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ จากวันวานถึงวันนี้ วิถีสู่ “ความสุข” ของ ซีพี ออลล์
รายละเอียด


     หนังสือเล่มนี้ ผู้จัดทำใช้เวลาถึง 3 ปีในการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของ 7-Eleven โดยมีความมุ่งหวังเพื่อจุดประกายการพัฒนาองค์กรและพนักงานให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความสุขของการได้แสดงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:36:44
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด