102 องค์กรหลากสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 102 องค์กรหลากสุข
รายละเอียด

    หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้แนวทางการสร้างสุข ในองคกรทั้งหมด 102 องค์กร เพื่อให้องค์กรหรือผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางการสร้างความสุมดุล ระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต

 

ดาวโหลดไฟล์นี้ happy workplace

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:37:30
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด