ความสุขหลากมุมมอง

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ความสุขหลากมุมมอง
รายละเอียด

   หนังสือ เล่มนี้นำเสนอโมเดลองค์กรแห่งความสุข 3 โมเดล ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลและถอดรหัสความสุขจากตัวอย่างองค์กร ทั้ง 103 องค์กร

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:37:50
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด