ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace
รายละเอียด

หนังสือ ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplac 

     การเริ่มต้นของการสร้างสุขในองค์กร โดยการนำแนวคิด MapHR 

มาใช้ในการสร้างความสุขในเกิดขึ้นในองค์กร

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2557
วันที่เพิ่ม 2014-12-15 15:49:24
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด