เรื่องสร้างสรรค์ สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: มองผ่าน Happy 8 Menu

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เรื่องสร้างสรรค์ สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: มองผ่าน Happy 8 Menu
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรของโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย โดยนำข้อมูลความรู้ส่วนหนึ่งที่ทางโครงการได้น

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:25:03
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด