เรื่องสร้างสรรค์สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: Happy 8 Menu เล่ม 2

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เรื่องสร้างสรรค์สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข: Happy 8 Menu เล่ม 2
รายละเอียด

      หนังสือ “เรื่องสร้างสรรค์ สานฝันสู่องค์กรแห่งความสุข : Happy8 Menu เล่ม 2” นี้เป็นส่วนหนึ่งของการด

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-10-16 13:43:53
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด