HOA MODEL

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ HOA MODEL
รายละเอียด

หนังสือ “HOA MODEL” (เฮา โมเดล) เล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างวิธีคิดของผู้ประกอบการ การปฏิบัติและผลลัพธ์ของการสร้างองค์กรแห่งความสุขในกรอบหรือในบริบทของทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเชียงใหม่)  ซึ่งง่ายต่อองค์กรในจังหวัดดังกล่าวที่จะเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎ
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:32:50
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด