คู่มือตรวสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือตรวสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
รายละเอียด

          คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรเล่มนี้ คณะทำงานร่วมกันพัฒนาขึ้นร่วมกับผู้บริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรต่างๆ 

ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสุข ตามวิธีของตนให้เกิดสภาวะที่สามารถดำรง "สุข" ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมงานและผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 

 

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 3 / เดือนพฤศจิกายน 2
วันที่เพิ่ม 2014-12-15 15:59:54
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด