เจาะรหัสความสำเร็จ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เจาะรหัสความสำเร็จ มุ่งขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
รายละเอียด

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอ นวัตกรรมนวัตกรรมการสร้างความสุข ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการทั้ง 10 แห่ง ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละองค์กร ตลอดจนมีศูนย์สร้างสรร ปันสุข เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือสร้างความสุขเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ รวมถึงการเกิดภาคีเครือข่ายระหว่างสถนประกอบการโดยศูนย์สร้างสรร ปันสุข

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:54:29
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด