สมดุลแห่งสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สมดุลแห่งสุข
รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาจากหนังสือ “คนปันสุข” และ“หลากความคิด...ชีวิตคนทำงาน” โดยมุ่งนำเสนอความคิดและวิธีการเพื่อจัดสมดุลชีวิตเพื่อให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำเนินชีวิต

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:04:29
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด