“องคกรแห‹งความสุขตŒนแบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราดและนครนายก

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ “องคกรแห‹งความสุขตŒนแบบ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราดและนครนายก
รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจของเจ้าบ้าน กระบวนการออกแบบกิจกรรมที่จะมาช่วยเพิ่มสีสันบ้านให้สวยงาม โดยมีพนักงานเป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยคิด ช่วยสร้างสรรค์ให้องค์กรกลายเป็นบ้านที่แข็งแรงมั่นคงตลอดไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2015-08-06 11:34:21
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด