เอเซีย พรีซิชั่น ฟันเฟืองความสุข ทุกคนร่วมผลักดัน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ เอเซีย พรีซิชั่น ฟันเฟืองความสุข ทุกคนร่วมผลักดัน
รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ จะนำพาผู้อ่านได้รู้จักกับองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของพนักงาน   บริษัท เอเซีย พรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 นายพิศุทธิ บุษยาภา 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:13:38
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด