โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ความสุขที่ลงตัว

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ความสุขที่ลงตัว
รายละเอียด

      ความสุขในรูปแบบของบำรุงราษฎร์ คือ คุณภาพของการรักษาพยาบาล เราให้ความสำคัญกับตรงนี้เป็นอันดับหนึ่ง ให้สมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ คือให้การรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทรและมีมาตรฐานระดับโลกนั่นคือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นเราควรที่จะทำอย่างไรให้คนไข้ที่มารักษากับเราแล้วได้รับการรักษาที่ดีที่สุด นั่นก็คือความสุขของเรา เพราะเป้าหมายของเราอยู่ที่คนไข้เป็นอันดับที่หนึ่ง … ความสุขของเราคือการที่ได้เห็นคนไข้ได้รับการรักษาที่ดีได้มาตรฐานระดับโลกนั่นเอง…”

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ประภัสสร์ รัตนจิตการ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:14:31
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด