สุข สนุก สร้างสรรค์ บ. อินเด็กซ์ ครีเอทีพ วินเลจ จำกัด มหาชน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สุข สนุก สร้างสรรค์ บ. อินเด็กซ์ ครีเอทีพ วินเลจ จำกัด มหาชน
รายละเอียด

        ท่านที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้จะพบกับ "ความสุข” ในหมู่บ้านนักคิดสร้างสรรค์แห่งนี้ที่เปล่งประกาย เจิดจรัสท่ามกลางแนวความคิดสมัยใหม่ และสร้างสรรค์ขององค์กรแห่งนี้

 

(นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ )
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร, สสส.

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ฐาณิษา สุขเกษม 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:16:13
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด