บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
รายละเอียด

"เราแข่งกันด้วยคน ด้วยคุณภาพของคน"
เพราะคนคือทรัพยากรทีมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเรา


 

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ปิยรัตน์ ลีรคมสัน 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 11:21:21
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด