สุขภาพพนักงาน คือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สุขภาพพนักงาน คือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข
รายละเอียด

      หนังสือเล่มนี้ สังเคราะห์แนวทางการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดี ซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย สร้างครอบครัวที่อบอุ่น และส่งเสริมให้พนักงานเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอร์

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-03-09 11:09:09
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด